Điều khoản & Điều kiện đặt cọc

Do đặc thù của sản phẩm có nhiều mẫu mã, thương hiệu và công suất máy; kích thước lớn; giá trị cao… vì thế chúng tôi cần khách hàng đặt cọc một số tiền tối thiểu để đảm bảo khách hàng có nhu cầu thực tế, giao dịch mua bán được diễn ra.

  • Số tiền đặt cọc: 35% giá trị đơn hàng
  • Thời gian đặt cọc: Sau khi thống nhất mua – bán
  • Hình thức đặt cọc: CK ngân hàng